• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Plecy

Jakie czynniki wpływają na wzrost i kwitnienie roślin?

groei-en-bloeifactoren-blog-bac.jpg05 Nov.

Uprawa roślin kwitnących może być dość trudna, ponieważ na wzrost i kwitnienie roślin wpływa 6 czynników: odżywianie, zaopatrzenie w wodę, intensywność światła, tlen oraz CO2. Poniżej wyjaśniamy te czynniki bardziej szczegółowo. 

Wzrost

Zacznijmy od przyjrzenia się definicji „wzrostu”. W miarę wzrostu roślina powiększa się w wyniku powstawania nowych komórek i rozbudowy istniejących. Rośliny rosną, gdy intensywność fotosyntezy jest większa niż intensywność oddychania. Fotosynteza to proces, w którym zawarty w roślinie chlorofil wykorzystuje energię świetlną do przetwarzania dwutlenku węgla w węglowodany. Roślina spala potem te cukry, kiedy oddycha. Uwalniana energia umożliwia wzrost rośliny. 

Czynniki sprzyjające wzrostowi

Optymalny wzrost wymaga równomiernego wzmocnienia 6 wyżej wymienionych czynników. Jeśli jeden z tych czynników będzie mniej niż optymalny, to wzrost rośliny może ulec zahamowaniu. 

  • Zaopatrzenie w wodę: pobór wody jest niezbędny do zapewnienia maksymalnego wzrostu. W końcu roślina wchłania substancje odżywcze przez swoje korzenie, w postaci wilgoci. Im więcej korzeni, tym większy pobór składników odżywczych. Dlatego konieczne jest utrzymywanie stabilnego poziomu pH, aby zapobiec uszkodzeniu korzeni. Jeżeli roślina pochyla się, może to być spowodowane problemami z zaopatrzeniem w wodę. 
  • Odżywianie: większość budulca roślin jest obecna w atmosferze. Nawożenie wpływa jedynie na wzrost w około 6 procentach. W związku z tym nie należy używać więcej nawozu, niż jest to konieczne, ponieważ może dojść do zahamowania wzrostu. 
  • Intensywność światła: rośliny rosną dzięki spalaniu glukozy. Cukry te są produktem energii dostarczanej przez światło (w procesie fotosyntezy). Dlatego roślina potrzebuje odpowiedniej ilości światła. Niedobór światła hamuje w szczególności wzrost korzeni, utrudniając pobór składników odżywczych przez roślinę. 
  • Tlen i CO2: rośliny potrzebują tlenu do oddychania.Nadmierne podlewanie wypłukuje tlen z gleby, prowadząc do zgnilizny korzeni. Rośliny potrzebują także CO2 do produkcji glukozy, ale w atmosferze jest go bardzo dużo.  
  • Temperatura: temperatura gleby powinna wynosi około 20°C. Temperatury mają duży wpływ na tempo wzrostu. Zbyt wysokie (powyżej 30°C) powodują zahamowanie fotosyntezy, a zbyt niskie oznaczają spowolnienie wzrostu, tworzenia owoców i kwitnienia.  
  • Wilgotność powietrza: gdy wilgotność jest zbyt niska lub zbyt wysoka, może hamować wzrost roślin. Gdy jest ona zbyt wysoka, ogranicza zdolność rośliny do odparowywania wody przez liście, co powoduje zmniejszenie wchłaniania wody i składników odżywczych przez korzenie. Zwiększa również ryzyko zakażenia grzybami. Gdy wilgotność jest zbyt niska, roślina może zacząć przejawiać oznaki spalenia, które powoduje utratę chlorofilu. 

Potrzebujesz porady?

Masz więcej pytań dotyczących wzrostu roślin? Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy chętnie udzielą Ci informacji na temat pobudzania wzrostu i kwitnienia roślin

« Plecy

Scroll to top