• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Prapa

Si të bëni shartesa?

hoe-maak-je-stekken-1-bac-online.jpg

Çdo bimë që rritet në kopsht, serë ose brenda në shtëpi mund të riprodhohet. Avantazhi i rritjes së shartesave është se bimët e reja janë gjenetikisht identike me bimën mëmë dhe njëra-tjetrën. Mënyra e nisjes së shartesës varet nga bima. Ekzistojnë 10 metoda riprodhimi të bimës. Në këtë blog do t’i diskutojmë këto metoda dhe do të shpjegojmë se si të nxisni rritjen. 

Fillojmë me disa këshilla të përgjithshme

  • Përdorni gjithmonë thikë të mprehtë ose gërshërë krasitjeje. Kjo do të lejojë shërim më të shpejtë të plagëve të bimës. Gjithashtu do të parandaloni vendosjen e kërpudhave. 
  • Shartesa duhet të jetë ndërmjet 10 dhe 14 centimetra e gjatë. 
  • Përdorni shartesa vetëm nga një bimë e shëndetshme. 
  • Prini një kërcell të gjatë. 
  • Pastrojeni vazon në të cilën do të mbillni shartesën. 
  • Për të ujitur shartesat e reja përdorni ujë shiu.
  • Hiqni gjethet e vyshkura dhe të thara nga shartesa. 

Veshja e majës

Kjo teknikë shartimi është e përkryer për mjedër, pemë dhe trëndafila. Prini majën menjëherë poshtë një gjetheje nga bima mëmë. Kryeni prerje të drejtë. Vendoseni shartesën në dhé pak të njomë dhe nguleni me kujdes. Mbrojeni shartesën nga drita e fortë e diellit. 

Shartimi i kërcellit

Shartesat e kërcellit janë shumë të ngjashme me veshjen e majës. Kur ta përdorni këtë teknikë, sigurohuni të përdorni një shartesë të rritur plotësisht: një kërcell të fortë. Kjo metodë përdoret për speciet hidrangea, ripsalis dhe euforbia. 

Shartimi i gjethes

Me këtë metodë, gjethja është shartesa e re. Shartimi i gjethes mund të kryhet në shumë mënyra, gjethe me bisht, gjethe vetëm me venën kryesore, gjethe me venat anësore, gjethe e prerë dhe gjethe me vena të prera. Metoda optimale varet nga specia e bimës. 

Shartimi i rrënjës

Shartimi i rrënjëve kryhet më së miri në nëntor ose dhjetor, kur bimët flenë. Prini 2 rrënjë nga bima, menjëherë mbi ose poshtë tufës së rrënjëve. Vendoseni menjëherë në vend bimën. Rhododendron dhe Anthurium janë disa prej bimëve që mund të riprodhohen duke marrë shartesa rrënjësh. 

Shtrimi

Merrni një rrënjë që qëndron në ajër, një shkop ose një kërcell dhe përkuleni drejt tokës. Sigurohuni që të prekë dheun, duke bërë të mundur që bima të rrisë rrënjë të reja. Shtrimi është veçanërisht i përshtatur për bimët kacavjerrëse, për shembull Philodendron dhe Scindapsus. 

Shartimi me syth

Shartimi me syth ose shartimi me syth të fjetur do të thotë saktësisht: vendosja e një bime tek tjetra dhe lënia e tyre të rriten së bashku si një e vetme. Bëni një prerje në bimën e vendosur dhe prini një degë nga bima që doni të riprodhoni. Lironi prerjen dhe vendosni degën e prerë brenda. Përdorni një litar për t’i lidhur bimët së bashku. Shartimi me syth funksionon shumë mirë për trëndafilat. 

Shtrimi në ajër

Disa specie pemësh mund të riprodhohen duke aplikuar mbjelljen në ajër.  Mbjellja në ajër përfshin zgjedhjen e një dege nga e cila hiqni gjethet përpara se të nxisni rritjen e rrënjës. Rritja e rrënjës arrihet si më poshtë: Bëni një prerje te dega dhe ngjiteni atë me një qese plastike, të mbushur me një përzierje nënshtrese dheu, dhé edhe pambuk. Pas disa javësh do të shfaqen rrënjë të reja. Prijeni bimën poshtë rrënjëve të reja dhe vendoseni në një vazo. 

Shartimi me ngjitje

Shartimi me ngjitje përfshin ngjitjen e një bime te një bimë dhuruese. Prini një trekëndësh në kërcellin dhurues dhe prini pjesën që doni të riprodhoni në formën e kundërt. Tani vendoseni këtë në prerjen trekëndore të bimës dhuruese. Fiksojeni me ngjitës ose litar. Shartimi me ngjitje përdoret zakonisht në riprodhimin e Ficus Panda dhe disa llojeve Euphorbia. 

Prerja e drurit

Kjo metodë është shumë e përshtatshme për pemët frutore. Prisni sa të bien gjethet nga shkurret dhe kalemat të rriten plotësisht. Një kalem i rritur identifikohet nga ngjyra kafe e errët. Prini pjesën e mesit të kërcellit dhe mbilleni në pranverë. 

Ndarja

Ndarja përfshin heqjen me kujdes të një bime të shëndetshme përpara se të transferohen 2 ose 4 pjesë në vazo. Strelitzia Reginae dhe Zamioculcas janë veçanërisht të përshtatshme për këtë teknikë riprodhimi. 

Nxitja e rritjes së shartesave

Rritjen e shartesave mund ta optimizoni duke aplikuar Bio Clone. Ky xhel siguron rritje të shpejtë të rrënjës. Ai mbron gjithashtu nga sëmundjet. Vendoseni pjesën e poshtme të shartesës në 20 deri në 30 milimetra xhel dhe lëreni për 2 minuta. Pastaj vendoseni shartesën në ambientin e rritjes. Bio Clone është regjistruar te Marka Tregtare e Shoqërisë Vegane, duke e bërë këtë produkt të vlefshëm për kultivim vegan. 

Më shumë informacion

Dëshironi të dini më shumë rreth riprodhimit të bimëve? Apo rreth Bio Clone? Mund të na kontaktoni në çdo moment. Presim me padurim që t’ju ndihmojmë!

« Prapa

Scroll to top