• Header-kenniscentrum-1.jpg

« Prapa

Cili është dallimi mes kultivimit organik dhe ekologjik?

verschil-tussen-ecologisch-en-biologisch-teelt-blog-bac.jpg

“Kultivimi organik” dhe “kultivimi ekologjik” në dukje nënkuptojnë të njëjtën gjë. Megjithatë, ndërmjet tyre ka dallime thelbësore. Lexoni këtë blog për të shtuar njohuritë tuaja rreth kultivimit organik dhe ekologjik. 

Çfarë është kultivimi organik?

Fjala “organik” është e mbrojtur dhe mund të përdoret vetëm për të përshkruar produkte që mbajnë markën tregtare organike evropiane, markën tregtare EKO ose etiketën Ecocert. 

Kultivimi organik përfshin pajtueshmëri me rregulloret e mëposhtme:

  • Nuk përdoren pesticide kimike.
  • Nuk përdoret fertilizues artificial. 
  • Nuk përdoren fara të modifikuara gjenetikisht.
  • Energjia dhe burimet natyrore përdoren në mënyrë të përgjegjshme. 

Marka tregtare EKO ka kërkesa më të larta sesa marka tregtare organike evropiane. Kjo e fundit vë theksin mbi trajtimin miqësor të mjedisit dhe mirëqenien e kafshëve. E para imponon gjithashtu kërkesa për përdorimin e energjisë, ambalazhimin, aspektet sociale dhe tregtinë e ndershme. 

Çfarë është kultivimi ekologjik?

Kultivimi ekologjik ngjan me kultivimin organik, por e çon atë më tej, duke marrë në konsideratë të gjithë ekosistemin, duke vepruar vetëm në përputhje me ciklin natyral të jetës. Për shembull, një fermer ekologjik përdor pleh që buron nga mbetjet. Ndërmjet shembujve të masave që marrin fermerët ekologjikë janë si më poshtë:

  • Minimizimi i prodhimit të mbetjeve. 
  • Riciklimi i të gjitha mbetjeve të prodhuara (mbetjet organike vendosen mbi pirgun e plehut). 
  • Mbjellja e bimësisë pranë bimëve që rrit mirëqenien e bletëve, zogjve të pyllit etj. 

Produktet BAC me markë tregtare organike

Po kërkoni produkte për t’i përdorur për kultivim organik? BAC fokusohet te prodhimi i ushqyesve të bimës, stimuluesve, fertilizuesve organikë dhe përforcuesve të bimës, të cilat janë të përshtatshme për kultivimin organik. Shumë prej produkteve tona tashmë mbajnë etiketën Ecocert. 

Më shumë informacion rreth kultivimit organik

Dëshironi të dini më shumë rreth kultivimit organik? Është kënaqësia jonë që t’ju japim njohuri dhe t’ju këshillojmë se cilat produkte janë të përshtatshme për bimët tuaja dhe si t’i përdorni. 

« Prapa

Scroll to top